top of page
  • Ineke Verheul

De Derde Helft in je huiskamer

De Derde Helft ‘live’ gaat niet alleen over samen bewegen d.m.v. diverse takken van sport, maar ook over cognitief bewegen en sociale contacten. Toen dat nog kon, werden er regelmatig lezingen georganiseerd over allerlei onderwerpen. En na het samen sporten kon er gezellig een drankje worden gedronken in de kantine. Trouwens, ook wie niet sportte was daar van harte welkom voor een kopje koffie, een babbeltje of een spelletje.


Bij de online versie van de Derde Helft die instigator Fons Visser sinds een paar weken organiseert, is het al niet anders. Er wordt op afstand gefitnest: 15 minuten oefeningen die je in je huiskamer mee kunt doen via een YouTube filmpje dat Helma, een van de deelneemsters, voor dat doel heeft gemaakt. Daarna is er een inhoudelijk deel: een lezing op afstand eigenlijk dus. Bij de sessie die ik meemaakte vertelde Karin Uiling het een en ander over niet aangeboren hersenletsel. In haar presentatie gaf ze achtergrondinformatie over dit onderwerp. Daarnaast deelde ze haar ervaringen over haar eigen situatie. Hoe haar leven er vóór een ernstige val van de trap had uitgezien en hoe het er na uitzag. Hoe de focus vaak ligt op de fysieke kant van zo’n trauma, terwijl er maar weinig voorhanden is om je te helpen om de mentale kant die zeker zo zwaar is te boven te komen. Ze is inmiddels alweer een behoorlijk stuk op weg naar terug, maar ze kan zeker ook wel merken dat ze niet meer de Karin is die ze was. Omdat haar gehoor ook beschadigd is, komen geluiden en prikkels soms té hard binnen. En als medesporters misschien wel eens denken dat ze niet goed haar best doet: dat is een kwestie van kunnen, zeker niet van willen! Normaal gesproken is er na het inhoudelijke deel ook ruimte voor het sociale aspect: deelnemers delen tips (boeken, films over lekkere drankjes die je zelf kan maken). Bij deze sessie liep het inhoudelijke deel en het gezellige deel een beetje door elkaar heen, bij de vragen en discussie na de presentatie. Dat doet er natuurlijk helemaal niet toe! Het is fijn om elkaar op deze manier te kunnen zien èn te spreken. Er zijn twee vrijwilligers die je kunnen helpen als je problemen hebt met je computer. Fons heeft met deze versie van de Derde Helft een goede vervanging van het beproefde live recept gevonden. Natuurlijk zou het nóg fijner zijn als het allemaal weer in het echt kon, maar hiermee komen we de laatste corona loodjes wel door!

bottom of page