top of page
  • Jita Hoogerduijn

Gesprek met Fons, een bewogen en actieve wijkbewoner

Wandelend door het groen van Voordorp praat ik met Fons (sinds drie jaar met pensioen) over sport en bewegen. Fons houdt van sport, en vooral van sporten binnen verenigingsverband. De vereniging is een plek waar je elkaar ontmoet, met elkaar de gevoelens over de wedstrijd deelt, zowel in het veld als in de kleedkamer. Waar jong en oud met elkaar samenkomen en waar iedereen welkom is. Afkomst en wat je in het dagelijks leven doet doen er niet toe, iedereen is gelijk, je bent samen om lekker een potje te voetballen of te tennissen of welke sport dan ook. De vereniging is een veilige plek waar ieder mag zijn zoals hij/zij is.


Als voorzitter van Hercules is Fons heel actie. Zelf tennist hij, maar gaat ook graag naar het voetbal kijken. En natuurlijk dan een praatje maken langs de lijn. Van jongs af aan heeft hij geleerd hoe belangrijk het is om je in te zetten voor de gemeenschap, zijn ouders gaven het goede voorbeeld en waren ook actief in kerk en samenleving. Het voorzitterschap is een drukke baan, maar het levert ook veel op. Hij vertelt dat hij veel heeft geleerd de afgelopen jaren: omgaan met zoveel mensen, veel organisaties in en om Utrecht leren kennen en samenwerken om mooie dingen op het gebied van sport en bewegen te bereiken. Zo heeft hij ook bewerkstelligd dat ‘De derde helft’ er kwam: iedere vrijdag ochtend komen steeds meer ouderen uit de wijk naar de sportvelden van Hercules om te bewegen en elkaar te ontmoeten. Door Corona staat dat alles nu op een laag pitje (de fietsgroep is bijvoorbeeld nog wel heel actief), maar zodra het kan gaat de derde helft weer in volle glorie aan de slag. Zo veel ouderen hebben inmiddels hun weg daar naar toe al gevonden! Het is echt een prachtige ontmoetingsplaats voor velen. Zo pratend met Frans zie ik een man die beweegt, niet alleen fysiek, maar op allerlei gebied. Nieuwe dingen opzetten, nieuwe contacten aangaan. Een man die bewogen is door wat hij meemaakt en om zich heen ziet, die graag wil dat ook ouderen en mensen die eenzaam zijn straks weer de weg weten te vinden naar ‘Het Paviljoen’ (zoals de gezellige kantine van Hercules heet). Fons, het was een hele leuke en inspirerende wandeling, bedankt dat je me zulke mooie groene plekjes van Voordorp liet zien.

bottom of page